Työmaan purkaminen

Rakennustyön valmistuttua WasaTrade voi vastata myös rakennustyömaan purkamisesta.

Rakennustyömaa on valmis vasta, kun rakennustyömaata ei enää ole. Teollisuuden tuotantopaikka on tuotannossa vasta, kun sen muutostyön jäljet on siivottu.

Työmaan purkaminen voi käsittää työmaatilojen purkamisen sekä aitojen, valaistuksen, sähköistyksen purkamisen lisäksi myös jätehuoltoon ja siivoukseen liittyvät tehtävät.