Sähköistys ja valaistus

Työmaan sähköistys ja valaistus oikein toteutettuna takaavat rakentamisen vaiheiden häiriöttömän suorituksen sekä turvallisuuden työmaalla.

Työmaan sähköistyksen ja valaistuksen suunnittelu hyvissä ajoin mahdollistaa työmaata tukevan infran rakentamisen hyvissä ajoin, jotta rakentaminen voi käynnistyä tehokkaasti ja jatkua ilman tarpeettomia keskeytyksiä.

Työmaan sähköistys

Suunnittelemme ja toteutamme asennettuna turvallisen ja toimivan työmaa-aikaisen sähköistyksen rakennustyömaallesi. Tarvittaessa huollamme ja korjaamme työmaan sähköistyksiä sekä teemme projektin edetessä tarvittavia muutostöitä.

Työmaan sähköistyksessä meille keskeistä on työmaan turvallisuus sekä sujuvuuden varmistaminen. Työntekijöillämme on sähkötöihin vaadittavat luvat ja osaaminen. Lisäksi opastamme sähkökaluston turvalliseen käyttöön.

Olemme tuoneet työmaasähköt ja muun infran hyvinkin haastaviin kohteisiin kaukana olemassa olevasta infrasta. Olemme tuottaneet sähköt ja turva-aidat mm. useille festivaaleille sekä messuille.

Työmaan valaistus

Oikein toteutettu yleis- ja paikallisvalaistus työmaalla on keskeinen osa työmaan turvallisuutta ja työvaiheiden tehokasta suorittamista.

Valaistus voi olla osa työmaan rikosturvallisuus ratkaisua.